Glenn Kaas Entreprenad Företaget med goda kunskaper och referenser

Referenser

2006-2008 Närpes Fjärrvärme
2008 Husgrund
2008 Hallgrund
2008 Hallgrund
2009 Husgrund
2009 Husgrund
2009 Husgrund
2009 Blockväxthusgrund
2010 Husgrund
2010 Biocentralgrund
2010 Husgrund
2010 Garagegrund
2011 Värmecentalgrund
2011 Dränering
2011 Husgrund
2011 Dränering
2011 Hallgrund
2011 Hallgrund           
2011 Fritidhusgrund
2011 Hallgrund            
2012 Husgrund Sundolitt
2012 Husgrund Sundolitt
2012 Dränering
2012 Garagegrund
2012 Utbyggnad Biocentral
2012 hallgrund Sundolitt
2012-2013 Avloppsledning
2013 Fridtidshusgrund  Sundolitt
2013 Radusgrund Sundolitt
2013 Garagegrund
2013 Fritidshusgrund  Sundolitt

fjärrvärme linje (underentreprenör åt MRP Risberg Oy)
Claus Eklund
Pedelux Ab
Kim Lindedahl
Kent Frosten
Daniel Ström o. Lena Ånäs
Karl-Johan Simons o. Camilla Eklund
Underentreprenör åt L.Simons
Björn o. Jenny Brommels
Ab Gulin Oy
Mathias o. Ann-Sofie Wilson
Christoffer Sund o. Sofia Ek
Fredrik Säll
Finska Högstadiet (underentreprenör åt L.Simoms)
Kaskö Daghem (underentreprenör åt L.Simoms)
Lidl närpes  (underentreprenör åt L.Simoms)
Melcher Nyman
Rosengård Bilmåleri
Mats Ström
Pedelux Ab
Stenholm Cecilia o. KimSydholm
Harriet Harf o. Mikael Hällbacka
Dynamo Hus Närpes (underentreprenör åt L.Simoms)
Mattias Säll
Närpes Fjärrvärme (Underentreprenör åt L.Simons)
Nicklas Filpus
Kornäs kommun (Underentreprenör åt L.Simons)
Björn o. Anna-Petra Nyman
MJM Trading
Indrik Seimar
Underentrprenör åt L.Simons