Glenn Kaas Entreprenad Företaget med goda kunskaper och referenser

Mitt i Stan Projekt

Bilder: 

Bortkörning av schaktmassor vid bygget av nya hotellfastigheten i Närpes centrum.