Glenn Kaas Entreprenad Företaget med goda kunskaper och referenser

Närpes & Trä Metall

Bilder: 

Tillbyggnad av produktionshall och väg för inkommande gods. Underentreprenör åt L.Simons Transport Ab.